W ramach Ośrodka funkcjonują:

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

 • dla dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością od trzeciego roku życia do czasu podjęcia edukacji w szkole

  Przedszkole

 • oddziały dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi

  Szkoła Podstawowa

 • klasa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • klasa dla uczniów z autyzmem

  Gimnazjum

 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi

  Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi

  Zespoły Rewalidacyjno - Wychowawcze

 • dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

  Grupy Wychowawcze (internat)

 • Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
  w Niemienicach lub pod numerami telefonów:
  15-869-28-15, 607 866 333

  Obowiązek informacyjny RODO

  Ochrona danych osobowych - nformacje dla kandydatów i wychowanków

  Istnieje możliwość nieodpłatnego dowozu dzieci.

  © SOSW NIEMIENICE